@x
QOPON
QOOWN
QOOVN
QOOUN
QOORN
QOOQN
QOOPN PXXXN

PXXSN
@@@@